VÅRT MILJÖANSVAR

MILJÖFRÅGORNA ÄR EN SJÄLVKLAR OCH VIKTIG DEL AV SMAKA Good food festival. VI EFTERFRÅGAR ALLTID DE MEST MILJÖVÄNLIGA ALTERNATIVEN OCH MÅLET ÄR ATT VÅRT MILJÖANSVAR SKA GENOMSYRA ALLT VI GÖR.

Vårt miljöarbete under Smaka Good Food Festival har alltid varit i framkant, redan 2010 blev vi miljömärkta som ett av de första (och största) evenemangen i Sverige. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar med att minska vår miljö -och klimatpåverkan för att bli ett så hållbart evenemang som möjligt. Som ett evenemang där mat och dryck står i fokus är vår ambition att lyfta fram mat med så liten miljöpåverkan som möjligt. En förutsättning för att vårt miljöansvar ska genomsyra allt vi gör är att alla som jobbar med evenemanget känner till miljöarbetet och vet hur de kan bidra. Därför får alla som på något sätt arbetar med, eller på, evenemanget information om vårt miljöarbete. 

VÅR MILJÖPOLICY

Smaka Good Food Festival ska:
• Använda och premiera produkter och råvaror med så liten miljöpåverkan som möjligt, gärna ekologiska, närproducerade och fairtrade.
• Arbeta för att minska våra avfallsmängder, samt återanvända och återvinna så mycket som möjligt under Smaka på Stockholm.
• Verka för att evenemangets transporter sker så effektivt och miljövänligt som möjligt samt att våra besökare lätt kan hitta information om hur man tar sig till och från Smaka på Stockholm med minsta möjliga påverkan på miljön.
• Informera och utbilda våra anställda och partners så att de under evenemanget vet hur de ska arbeta för att minska vår påverkan på miljön.

• Bjuda våra besökare på inspiration för en hållbar livsstil!